ANA SAYFA

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ : 10/05/2016

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığının Görevleri

Acil Sağlık hizmetleri eğitimleri ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yönelik verdiği eğitimler;

*Temel Modül Eğitimi
*Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimi
*Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi
*Travma İleri Yaşam Desteği Eğitimi
*Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi

Bu eğitimleri düzenlemek, gerektiğinde üniversiteler ve ilgili derneklerle koordinasyonu sağlamak;

Eğitim Becerileri Eğitimi ile sahadaki eğitmen ihtiyacını karşılamak.

Acil ve Afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü eğitim materyalini belirlemek ve eğitimlerde kullanımını sağlamak,

Afet sağlığı ve yönetimi ile ilgili eğitimleri yapmak veya yaptırmak,

Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin eğitim programlarını oluşturmak, eğitim materyali geliştirmek, eğitimlerini gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

İlkyardım hizmetleri ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

İlkyardım eğitimi için gerekli araç, gereç ve hizmet standartları ile çalışma esaslarını belirlemek,

İlkyardım hizmetlerinin gerçekleşmesi için gerekli insan gücü planlamasının ve eğitim programlarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapmak,

İlkyardım Eğitici Eğitimi merkezlerinin ruhsatlandırılması işlemlerini yürütmek,

Ülke genelinde ilkyardım eğitici eğitmeni eğitimlerini ihtiyaç doğrultusunda planlamak ve eğitim düzenlemek,

Acil Sağlık hizmetleri ve afetlerle ile ilgili projeleri yürütmek,

Genel müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek,

Kongre, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları organize etmek ve Genel Müdürlüğün katılımını sağlamak,

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.